Chậu Rửa
Chậu Rửa
Phổ biến
Lọc sản phẩm
Konox
Chậu rửa bát Turkey sink Beta 1160 – Bàn trái
Chậu rửa bát Turkey sink Beta 1160 – Bàn trái
(0)
15.620.000 ₫
Mã sản phẩm: Beta 1160
Kích thước (mm): 1160*500*240
Kích thước hố (mm): 340*400; 340*400
Cắt đá (mm): 1140*480
Độ dày (mm): 1.2
Chất liệu: 304 AISI
Full set kèm Siphon, giá úp bát inox
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 
Còn hàng
Vận chuyển trong 1-2 ngày làm việc
Konox
Chậu rửa bát Overmount Sink KN7847DO
Chậu rửa bát Overmount Sink KN7847DO
(0)
6.060.000 ₫
7.580.000 đ
Mã sản phẩm: KN7847DO
Kích thước (mm): 780*470*228
Kích thước hố (mm): 380*420; 325*345
Cắt đá (mm): 750*440
Độ dày (mm): 1.0+4.0
Chất liệu: SS304
Full set kèm Siphon, giá úp bát inox
Còn hàng
Vận chuyển trong 1-2 ngày làm việc
Konox
Chậu rửa bát Granite Sink Phoenix 1160 – Grey
Chậu rửa bát Granite Sink Phoenix 1160 – Grey
(0)
13.990.000 ₫
Mã sản phẩm: PHOENIX 1160 Grey
Kích thước (mm): 1160*500*200
Kích thước hố (mm): 323*429; 323*429
Cắt đá (mm): 1140*480
Chất liệu: Granite
Xuất xứ: Ý
Còn hàng
Vận chuyển trong 1-2 ngày làm việc
Konox
Chậu rửa bát Topmount Sink Unico 8250
Chậu rửa bát Topmount Sink Unico 8250
(0)
8.650.000 ₫
Mã sản phẩm: UNICO 8250
Kích thước (mm): 820*500*215
Kích thước hố (mm): 400*400; 340*400
Cắt đá (mm): 800*480
Độ dày (mm): 1.0
Chất liệu: SS304
Còn hàng
Vận chuyển trong 1-2 ngày làm việc
Konox
Chậu rửa bát Overmount Sink KN8248DO
Chậu rửa bát Overmount Sink KN8248DO
(0)
7.650.000 ₫
Mã sản phẩm: KN8248DO
Kích thước (mm): 820*480*228
Kích thước hố (mm): 420*430; 325*355
Cắt đá (mm): 790*450
Độ dày (mm): 1.0+4.0
Chất liệu: SS304
Full set kèm Siphon, giá úp bát inox
Còn hàng
Vận chuyển trong 1-2 ngày làm việc
Konox
Chậu rửa bát Granite Sink Phoenix 1160 – Black
Chậu rửa bát Granite Sink Phoenix 1160 – Black
(0)
13.990.000 ₫
Mã sản phẩm: PHOENIX 1160 Black
Kích thước (mm): 1160*500*200
Kích thước hố (mm): 323*429; 323*429
Cắt đá (mm): 1140*480
Chất liệu: Granite
Xuất xứ: Ý 
Còn hàng
Vận chuyển trong 1-2 ngày làm việc
Konox
Chậu rửa bát Workstation Sink – Undermount Sink KN7644SU
Chậu rửa bát Workstation Sink – Undermount Sink KN7644SU
(0)
7.390.000 ₫
Mã sản phẩm: KN7644SU
Kích thước (mm): 760*445*220
Kích thước hố (mm): 720*405
Cắt đá (mm): 720*405 (Cắt đá lắp âm)
Độ dày (mm): 1.0
Chất liệu: SS304
Full set kèm Siphon, thớt gỗ, chậu rửa nhỏ
Còn hàng
Vận chuyển trong 1-2 ngày làm việc
Konox
Chậu rửa bát Workstation Sink – Undermount Sink KN8046DUB
Chậu rửa bát Workstation Sink – Undermount Sink KN8046DUB
(0)
9.570.000 ₫
Mã sản phẩm: KN8046DUB
Kích thước (mm): 800*455*220
Kích thước hố (mm): 362*405, 362*405
Cắt đá (mm): Cắt đá (mm): 750*405 (Cắt đá lắp âm) - 770*420 (Cắt đá lắp dương)
Độ dày (mm): 1.2
Chất liệu: SS304
 
Còn hàng
Vận chuyển trong 1-2 ngày làm việc
Hàng mới về
Konox
Chậu rửa bát Konox Workstation Sink – Topmount Sink KN8050TS
Chậu rửa bát Konox Workstation Sink – Topmount Sink KN8050TS
(0)
8.450.000 ₫
Mã sản phẩm: KN8050TS
Kích thước (mm): 800*500*228
Kích thước hố (mm): 750*405
Cắt đá (mm): 770*470
Độ dày (mm): 1.2+4.0
Chất liệu: SS304
Full set kèm Siphon, thớt gỗ, roll mat
Còn hàng
Vận chuyển trong 1-2 ngày làm việc
Konox
Chậu rửa bát Granite Sink Phoenix 860 – Grey
Chậu rửa bát Granite Sink Phoenix 860 – Grey
(0)
12.990.000 ₫
Mã sản phẩm: Phoenix 860 Grey
Kích thước (mm): 860*510*200
Kích thước hố (mm): 365*421; 365*421
Cắt đá (mm): 840*490
Chất liệu: Granite
Xuất xứ: Ý 
Còn hàng
Vận chuyển trong 1-2 ngày làm việc
Konox
Chậu rửa bát Topmount Sink Unico 11652
Chậu rửa bát Topmount Sink Unico 11652
(0)
10.980.000 ₫
Mã sản phẩm: UNICO 11652
Kích thước (mm): 1160*520*215
Kích thước hố (mm): 340*400; 340*400
Cắt đá (mm): 1140*500
Độ dày (mm): 1.2
Chất liệu: SS304
Còn hàng
Vận chuyển trong 1-2 ngày làm việc
Konox
Chậu rửa bát Workstation Sink – Undermount Sink KN6046SU
Chậu rửa bát Workstation Sink – Undermount Sink KN6046SU
(0)
6.720.000 ₫
Mã sản phẩm: KN6046SU
Kích thước (mm): 600*455*220
Kích thước hố (mm): 550*405
Cắt đá (mm): 550*405 (Cắt đá lắp âm) - 570*425 (Cắt đá lắp dương)
Độ dày (mm): 1.2
Chất liệu: SS304
Full set kèm Siphon, thớt gỗ, roll mat
 
Còn hàng
Vận chuyển trong 1-2 ngày làm việc
Konox
Chậu rửa bát Workstation Sink – Apron Sink KN8051AS Retta
Chậu rửa bát Workstation Sink – Apron Sink KN8051AS Retta
(0)
11.950.000 ₫
Mã sản phẩm: KN8051AS Retta
Kích thước (mm): 800*510*220
Kích thước hố (mm): 750*405
Cắt đá (mm): 750*485
Độ dày (mm): 1.2
Chất liệu: SS304
Full set kèm Siphon, thớt gỗ, roll mat, colander, bottom grid
Còn hàng
Vận chuyển trong 1-2 ngày làm việc
Konox
Chậu rửa bát Workstation Sink – Undermount Sink KN8644SU Dekor
Chậu rửa bát Workstation Sink – Undermount Sink KN8644SU Dekor
(0)
10.570.000 ₫
Mã sản phẩm: KN8644SU Dekor
Kích thước (mm): 860*445*220
Kích thước hố (mm): 820*405
Cắt đá (mm): 820*405
Độ dày (mm): 1.0
Chất liệu: SS304
Full set kèm Siphon, giá úp bát inox, chậu rửa nhỏ, thớt inox, thớt inox lỗ
Tặng kèm sản phẩm
Còn hàng
Vận chuyển trong 1-2 ngày làm việc
Konox
Chậu rửa bát Undermount Sink KN8246DUA
Chậu rửa bát Undermount Sink KN8246DUA
(0)
6.280.000 ₫
  • Mã sản phẩm: KN8246DUA
  • Kích thước (mm): 823*463*230
  • Kích thước hố (mm): 370*410; 370*410
  • Cắt đá (mm): 765*410
  • Độ dày (mm): 1.2
  • Chất liệu: SS304
  • Full set kèm Siphon, giá úp bát inox
 
Còn hàng
Vận chuyển trong 1-2 ngày làm việc
Konox
Chậu rửa bát Workstation Sink – Undermount Sink KN8644SU Dekor
Chậu rửa bát Workstation Sink – Undermount Sink KN8644SU Dekor
(0)
10.570.000 ₫
Mã sản phẩm: KN8644SU Dekor
Kích thước (mm): 860*445*220
Kích thước hố (mm): 820*405
Cắt đá (mm): 820*405
Độ dày (mm): 1.0
Chất liệu: SS304
Full set kèm Siphon, giá úp bát inox, chậu rửa nhỏ, thớt inox, thớt inox lỗ
Còn hàng
Vận chuyển trong 1-2 ngày làm việc
Konox
Chậu rửa bát Workstation Sink – Undermount Sink KN8046DUB
Chậu rửa bát Workstation Sink – Undermount Sink KN8046DUB
(0)
9.570.000 ₫
Mã sản phẩm: KN8046DUB
Kích thước (mm): 800*455*220
Kích thước hố (mm): 362*405, 362*405
Cắt đá (mm): Cắt đá (mm): 750*405 (Cắt đá lắp âm) - 770*420 (Cắt đá lắp dương)
Độ dày (mm): 1.2
Chất liệu: SS304
Còn hàng
Vận chuyển trong 1-2 ngày làm việc
Konox
Chậu rửa bát Granite Sink Ruvita 680 – Black
Chậu rửa bát Granite Sink Ruvita 680 – Black
(0)
11.560.000 ₫
Mã sản phẩm: RUVITA 680 Black
Kích thước (mm): 680*500*200
Kích thước hố (mm): 620*380
Cắt đá (mm): 660*480
Chất liệu: Granite
Xuất xứ: Ý
Còn hàng
Vận chuyển trong 1-2 ngày làm việc
Konox
Chậu rửa bát Granite Sink Phoenix 1160 – White Silver
Chậu rửa bát Granite Sink Phoenix 1160 – White Silver
(0)
13.990.000 ₫
Mã sản phẩm: PHOENIX 1160 White Silver
Kích thước (mm): 1160*500*200
Kích thước hố (mm): 323*429; 323*429
Cắt đá (mm): 1140*480
Chất liệu: Granite
Xuất xứ: Ý
Còn hàng
Vận chuyển trong 1-2 ngày làm việc
Konox
Chậu rửa bát Topmount Sink Unico 8850
Chậu rửa bát Topmount Sink Unico 8850
(0)
9.170.000 ₫
Mã sản phẩm: UNICO 8850
Kích thước (mm): 880*500*215
Kích thước hố (mm): 400*400; 400*400
Cắt đá (mm): 860*480
Độ dày (mm): 1.0
Chất liệu: SS304
Còn hàng
Vận chuyển trong 1-2 ngày làm việc