Chậu Rửa
Chậu Rửa
Phổ biến
Lọc sản phẩm
Konox
Chậu rửa bát Workstation Sink – Undermount Sink KN8745DUB
Chậu rửa bát Workstation Sink – Undermount Sink KN8745DUB
(0)
9.680.000 ₫
Mã sản phẩm: KN8745DUB
Kích thước (mm): 870*455*220
Kích thước hố (mm): 397*405; 397*405
Cắt đá (mm): Cắt đá (mm): 820*405 (Cắt đá lắp âm) - 840*420 (Cắt đá lắp dương)
Độ dày (mm): 1.2
Chất liệu: SS304
Full set kèm Siphon, thớt gỗ, roll mat
Còn hàng
Vận chuyển trong 1-2 ngày làm việc
Konox
Chậu rửa bát Overmount Sink KN7548SO
Chậu rửa bát Overmount Sink KN7548SO
(0)
6.380.000 ₫
Mã sản phẩm: KN7548SO
Kích thước (mm): 750*480*228
Kích thước hố (mm): 697*356
Cắt đá (mm): 730*460
Độ dày (mm): 1.0
Chất liệu: SS304
Full set kèm Siphon, colander
 
Còn hàng
Vận chuyển trong 1-2 ngày làm việc
Konox
Chậu rửa bát Workstation Sink – Undermount Sink KN7644SU Dekor
Chậu rửa bát Workstation Sink – Undermount Sink KN7644SU Dekor
(0)
9.520.000 ₫
Mã sản phẩm: KN7644SU Dekor
Kích thước (mm): 760*445*220
Kích thước hố (mm): 720*405
Cắt đá (mm): 720*405
Độ dày (mm): 1.0
Chất liệu: SS304
Full set kèm Siphon, giá úp bát inox, chậu rửa nhỏ, thớt inox, thớt inox lỗ
Còn hàng
Vận chuyển trong 1-2 ngày làm việc
Konox
Chậu rửa bát Granite Sink Phoenix 1160 – Grey
Chậu rửa bát Granite Sink Phoenix 1160 – Grey
(0)
13.990.000 ₫
Mã sản phẩm: PHOENIX 1160 Grey
Kích thước (mm): 1160*500*200
Kích thước hố (mm): 323*429; 323*429
Cắt đá (mm): 1140*480
Chất liệu: Granite
Xuất xứ: Ý
Còn hàng
Vận chuyển trong 1-2 ngày làm việc
Konox
Chậu rửa bát Workstation Sink – Apron Sink KN8751DA Retta
Chậu rửa bát Workstation Sink – Apron Sink KN8751DA Retta
(0)
12.850.000 ₫

Mã sản phẩm: KN8750DA Retta

Kích thước (mm): 870*510*220

Kích thước hố (mm): 397*405; 397*405

Cắt đá (mm): 820*485

Độ dày (mm): 1.2

Chất liệu: SS304

Full set kèm Siphon, thớt gỗ, roll mat
Còn hàng
Vận chuyển trong 1-2 ngày làm việc
Konox
Chậu rửa bát Overmount Sink KN7847DO
Chậu rửa bát Overmount Sink KN7847DO
(0)
7.580.000 ₫
Mã sản phẩm: KN7847DO
Kích thước (mm): 780*470*228
Kích thước hố (mm): 380*420; 325*345
Cắt đá (mm): 750*440
Độ dày (mm): 1.0+4.0
Chất liệu: SS304
Full set kèm Siphon, giá úp bát inox
Còn hàng
Vận chuyển trong 1-2 ngày làm việc
Konox
Chậu rửa bát Undermount Sink KN8246DUA
Chậu rửa bát Undermount Sink KN8246DUA
(0)
6.280.000 ₫
  • Mã sản phẩm: KN8246DUA
  • Kích thước (mm): 823*463*230
  • Kích thước hố (mm): 370*410; 370*410
  • Cắt đá (mm): 765*410
  • Độ dày (mm): 1.2
  • Chất liệu: SS304
  • Full set kèm Siphon, giá úp bát inox
 
Còn hàng
Vận chuyển trong 1-2 ngày làm việc
Konox
Chậu rửa bát Overmount Sink KN8248DOB
Chậu rửa bát Overmount Sink KN8248DOB
(0)
7.860.000 ₫
Mã sản phẩm: KN8248DOB
Kích thước (mm): 820*480*228
Kích thước hố (mm): 372*380; 372*380
Cắt đá (mm): 790*450
Độ dày (mm): 1.0+4.0
Chất liệu: SS304
Full set kèm Siphon, giá úp bát inox
Còn hàng
Vận chuyển trong 1-2 ngày làm việc
Konox
Chậu rửa bát Workstation Sink – Topmount Sink KN7650TS
Chậu rửa bát Workstation Sink – Topmount Sink KN7650TS
(0)
7.650.000 ₫
Mã sản phẩm: KN7650TS
Kích thước (mm): 760*500*220
Kích thước hố (mm): 720*405
Cắt đá (mm): 740*480
Độ dày (mm): 1.0 + 3.0
Chất liệu: SS304
Full set kèm Siphon, thớt gỗ, chậu rửa nhỏ
Còn hàng
Vận chuyển trong 1-2 ngày làm việc
Konox
Chậu rửa bát Workstation Sink – Undermount Sink KN8644SU Dekor
Chậu rửa bát Workstation Sink – Undermount Sink KN8644SU Dekor
(0)
10.570.000 ₫
Mã sản phẩm: KN8644SU Dekor
Kích thước (mm): 860*445*220
Kích thước hố (mm): 820*405
Cắt đá (mm): 820*405
Độ dày (mm): 1.0
Chất liệu: SS304
Full set kèm Siphon, giá úp bát inox, chậu rửa nhỏ, thớt inox, thớt inox lỗ
Còn hàng
Vận chuyển trong 1-2 ngày làm việc
Konox
Chậu rửa bát Granite Sink Naros 760S – Black
Chậu rửa bát Granite Sink Naros 760S – Black
(0)
12.570.000 ₫
Mã sản phẩm: NAROS 760S Black
Kích thước (mm): 760*440*200
Kích thước hố (mm): 720*400
Cắt đá (mm): 720*400 (Lắp âm)
Chất liệu: Granite
Xuất xứ: Ý
Còn hàng
Vận chuyển trong 1-2 ngày làm việc
Konox
Chậu rửa bát Overmount Sink KN8248DO
Chậu rửa bát Overmount Sink KN8248DO
(0)
7.650.000 ₫
Mã sản phẩm: KN8248DO
Kích thước (mm): 820*480*228
Kích thước hố (mm): 420*430; 325*355
Cắt đá (mm): 790*450
Độ dày (mm): 1.0+4.0
Chất liệu: SS304
Full set kèm Siphon, giá úp bát inox
Còn hàng
Vận chuyển trong 1-2 ngày làm việc
Konox
Chậu rửa bát Workstation Sink – Apron Sink KN8751DA Curve
Chậu rửa bát Workstation Sink – Apron Sink KN8751DA Curve
(0)
12.850.000 ₫
Mã sản phẩm: KN8751DA Curve
Kích thước (mm): 870*510*220
Kích thước hố (mm): 397*405;397*405
Cắt đá (mm): 820*463
Độ dày (mm): 1.2
Chất liệu: SS304
Full set kèm Siphon, thớt gỗ, roll mat
Còn hàng
Vận chuyển trong 1-2 ngày làm việc
Chậu rửa bát Topmount Sink Unico 8652
Chậu rửa bát Topmount Sink Unico 8652
(0)
7.590.000 ₫
Mã sản phẩm: UNICO 8652
Kích thước (mm): 860*520*215
Kích thước hố (mm): 400*400
Cắt đá (mm): 840*500
Độ dày (mm): 1.2
Chất liệu: SS304
Còn hàng
Vận chuyển trong 1-2 ngày làm việc
Konox
Chậu rửa bát Granite Sink Livello Smart 1160 – White Silver
Chậu rửa bát Granite Sink Livello Smart 1160 – White Silver
(0)
15.890.000 ₫
Mã sản phẩm: LIVELLO 1160 White Silver
Kích thước (mm): 1160*500*200
Kích thước hố (mm): 324*430; 324*430
Cắt đá (mm): 1140*480
Chất liệu: Granite
Xuất xứ: Ý
Còn hàng
Vận chuyển trong 1-2 ngày làm việc
Konox
Chậu rửa bát Granite Sink Phoenix 860 – Black
Chậu rửa bát Granite Sink Phoenix 860 – Black
(0)
12.990.000 ₫
Mã sản phẩm: Phoenix 860 Black
Kích thước (mm): 860*510*200
Kích thước hố (mm): 365*421; 365*421
Cắt đá (mm): 840*490
Chất liệu: Granite
Xuất xứ: Ý
Còn hàng
Vận chuyển trong 1-2 ngày làm việc
Konox
Chậu rửa bát Topmount Sink Unico 8850
Chậu rửa bát Topmount Sink Unico 8850
(0)
9.170.000 ₫
Mã sản phẩm: UNICO 8850
Kích thước (mm): 880*500*215
Kích thước hố (mm): 400*400; 400*400
Cắt đá (mm): 860*480
Độ dày (mm): 1.0
Chất liệu: SS304
Còn hàng
Vận chuyển trong 1-2 ngày làm việc
Konox
Chậu rửa bát Workstation Sink – Topmount Sink KN8850TD
Chậu rửa bát Workstation Sink – Topmount Sink KN8850TD
(0)
10.450.000 ₫
Mã sản phẩm: KN8850TD
Kích thước (mm): 880*500*228
Kích thước hố (mm): 405*405; 405*405
Cắt đá (mm): 850*470
Độ dày (mm): 1.2+4.0
Chất liệu: SS304
Full set kèm Siphon, thớt gỗ, roll mat
Còn hàng
Vận chuyển trong 1-2 ngày làm việc
Konox
Chậu rửa bát Granite Sink Phoenix 860 – Grey
Chậu rửa bát Granite Sink Phoenix 860 – Grey
(0)
12.990.000 ₫
Mã sản phẩm: Phoenix 860 Grey
Kích thước (mm): 860*510*200
Kích thước hố (mm): 365*421; 365*421
Cắt đá (mm): 840*490
Chất liệu: Granite
Xuất xứ: Ý 
Còn hàng
Vận chuyển trong 1-2 ngày làm việc
Konox
Chậu rửa bát Workstation Sink – Undermount Sink KN7644SU
Chậu rửa bát Workstation Sink – Undermount Sink KN7644SU
(0)
7.390.000 ₫
Mã sản phẩm: KN7644SU
Kích thước (mm): 760*445*220
Kích thước hố (mm): 720*405
Cắt đá (mm): 720*405 (Cắt đá lắp âm)
Độ dày (mm): 1.0
Chất liệu: SS304
Full set kèm Siphon, thớt gỗ, chậu rửa nhỏ
Còn hàng
Vận chuyển trong 1-2 ngày làm việc