Chậu Rửa
Chậu Rửa
Phổ biến
Lọc sản phẩm
Konox
Chậu rửa bát Workstation Sink – Apron Sink KN8751DA Curve
Chậu rửa bát Workstation Sink – Apron Sink KN8751DA Curve
(0)
12.850.000 ₫
Mã sản phẩm: KN8751DA Curve
Kích thước (mm): 870*510*220
Kích thước hố (mm): 397*405;397*405
Cắt đá (mm): 820*463
Độ dày (mm): 1.2
Chất liệu: SS304
Full set kèm Siphon, thớt gỗ, roll mat
Còn hàng
Vận chuyển trong 1-2 ngày làm việc
Konox
Chậu rửa bát Undermount Sink Cube 7544DU
Chậu rửa bát Undermount Sink Cube 7544DU
(0)
7.060.000 ₫
Mã sản phẩm: CUBEKN7544DU
Kích thước (mm): 750*440*210
Kích thước hố (mm): 340*400; 340*400
Cắt đá (mm): 710*400 (Cắt đá lắp âm)
Độ dày (mm): 1.0
Chất liệu: SS304
Full set kèm Siphon, giá úp bát inox
Còn hàng
Vận chuyển trong 1-2 ngày làm việc
Konox
Chậu rửa bát Workstation Sink – Undermount Sink KN8046DUB
Chậu rửa bát Workstation Sink – Undermount Sink KN8046DUB
(0)
9.570.000 ₫
Mã sản phẩm: KN8046DUB
Kích thước (mm): 800*455*220
Kích thước hố (mm): 362*405, 362*405
Cắt đá (mm): Cắt đá (mm): 750*405 (Cắt đá lắp âm) - 770*420 (Cắt đá lắp dương)
Độ dày (mm): 1.2
Chất liệu: SS304
 
Còn hàng
Vận chuyển trong 1-2 ngày làm việc
Konox
Chậu rửa bát Workstation Sink – Topmount Sink KN8850TD
Chậu rửa bát Workstation Sink – Topmount Sink KN8850TD
(0)
10.450.000 ₫
Mã sản phẩm: KN8850TD
Kích thước (mm): 880*500*228
Kích thước hố (mm): 405*405; 405*405
Cắt đá (mm): 850*470
Độ dày (mm): 1.2+4.0
Chất liệu: SS304
Full set kèm Siphon, thớt gỗ, roll mat
Còn hàng
Vận chuyển trong 1-2 ngày làm việc
Konox
Chậu rửa bát Undermount Sink Cube 8144DU
Chậu rửa bát Undermount Sink Cube 8144DU
(0)
7.380.000 ₫
Mã sản phẩm: CUBEKN8144DU
Kích thước (mm): 810*440*210
Kích thước hố (mm): 400*400; 340*400
Cắt đá (mm): 770*400 (Cắt đá lắp âm) - 790*420 (Cắt đá lắp dương)
Độ dày (mm): 1.0
Chất liệu: SS304
Full set kèm Siphon, giá úp bát inox
 
Còn hàng
Vận chuyển trong 1-2 ngày làm việc
Konox
Chậu rửa bát Topmount Sink Unico 5450
Chậu rửa bát Topmount Sink Unico 5450
(0)
5.650.000 ₫
Mã sản phẩm: UNICO 5450
Kích thước (mm): 540*500*215
Kích thước hố (mm): 500*400
Cắt đá (mm): 520*480
Độ dày (mm): 1.0
Chất liệu: SS304
Còn hàng
Vận chuyển trong 1-2 ngày làm việc
Konox
Chậu rửa bát Turkey sink Beta 1160 – Bàn trái
Chậu rửa bát Turkey sink Beta 1160 – Bàn trái
(0)
15.620.000 ₫
Mã sản phẩm: Beta 1160
Kích thước (mm): 1160*500*240
Kích thước hố (mm): 340*400; 340*400
Cắt đá (mm): 1140*480
Độ dày (mm): 1.2
Chất liệu: 304 AISI
Full set kèm Siphon, giá úp bát inox
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 
Còn hàng
Vận chuyển trong 1-2 ngày làm việc
Konox
Chậu rửa bát Workstation Sink – Undermount Sink KN7644SU Dekor
Chậu rửa bát Workstation Sink – Undermount Sink KN7644SU Dekor
(0)
9.520.000 ₫
Mã sản phẩm: KN7644SU Dekor
Kích thước (mm): 760*445*220
Kích thước hố (mm): 720*405
Cắt đá (mm): 720*405
Độ dày (mm): 1.0
Chất liệu: SS304
Full set kèm Siphon, giá úp bát inox, chậu rửa nhỏ, thớt inox, thớt inox lỗ
Còn hàng
Vận chuyển trong 1-2 ngày làm việc
Konox
Chậu rửa bát Workstation Sink – Undermount Sink KN7644SU Dekor
Chậu rửa bát Workstation Sink – Undermount Sink KN7644SU Dekor
(0)
9.520.000 ₫
Mã sản phẩm: KN7644SU Dekor
Kích thước (mm): 760*445*220
Kích thước hố (mm): 720*405
Cắt đá (mm): 720*405
Độ dày (mm): 1.0
Chất liệu: SS304
Full set kèm Siphon, giá úp bát inox, chậu rửa nhỏ, thớt inox, thớt inox lỗ
Còn hàng
Vận chuyển trong 1-2 ngày làm việc
Konox
Chậu rửa bát Granite Sink Ruvita 680 – Black
Chậu rửa bát Granite Sink Ruvita 680 – Black
(0)
11.560.000 ₫
Mã sản phẩm: RUVITA 680 Black
Kích thước (mm): 680*500*200
Kích thước hố (mm): 620*380
Cắt đá (mm): 660*480
Chất liệu: Granite
Xuất xứ: Ý
Còn hàng
Vận chuyển trong 1-2 ngày làm việc
Konox
Chậu rửa bát Workstation Sink – Undermount Sink KN8046SU
Chậu rửa bát Workstation Sink – Undermount Sink KN8046SU
(0)
7.810.000 ₫
Mã sản phẩm: KN8046SU
Kích thước (mm): 800*455*228
Kích thước hố (mm): 750*405
Cắt đá (mm): 750*405 (Cắt đá lắp âm)
Độ dày (mm): 1.2
Chất liệu: SS304
Full set kèm Siphon, thớt gỗ, roll mat
Còn hàng
Vận chuyển trong 1-2 ngày làm việc
Konox
Chậu rửa bát Workstation Sink – Topmount Sink KN7650TS
Chậu rửa bát Workstation Sink – Topmount Sink KN7650TS
(0)
7.650.000 ₫
Mã sản phẩm: KN7650TS
Kích thước (mm): 760*500*220
Kích thước hố (mm): 720*405
Cắt đá (mm): 740*480
Độ dày (mm): 1.0 + 3.0
Chất liệu: SS304
Full set kèm Siphon, thớt gỗ, chậu rửa nhỏ
Còn hàng
Vận chuyển trong 1-2 ngày làm việc
Konox
Chậu rửa bát Turkey Sink Vigo 8644
Chậu rửa bát Turkey Sink Vigo 8644
(0)
13.730.000 ₫
Mã sản phẩm: Vigo 8644
Kích thước (mm): 860*440*215
Kích thước hố (mm): 400*400; 400*400
Cắt đá (mm): 820*400
Độ dày (mm): 1.2
Chất liệu: 304 AISI
Full set kèm Siphon, giá úp bát inox
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ
Còn hàng
Vận chuyển trong 1-2 ngày làm việc
Konox
Chậu rửa bát Topmount Sink Unico 8850
Chậu rửa bát Topmount Sink Unico 8850
(0)
9.170.000 ₫
Mã sản phẩm: UNICO 8850
Kích thước (mm): 880*500*215
Kích thước hố (mm): 400*400; 400*400
Cắt đá (mm): 860*480
Độ dày (mm): 1.0
Chất liệu: SS304
Còn hàng
Vận chuyển trong 1-2 ngày làm việc
Konox
Chậu rửa bát Turkey Sink Neron 600
Chậu rửa bát Turkey Sink Neron 600
(0)
8.710.000 ₫
Mã sản phẩm: Neron 600
Kích thước (mm): 600*500*228
Kích thước hố (mm): 548*395
Cắt đá (mm): 580*480
Độ dày (mm): 1.2
Chất liệu: 304 AISI
Full set kèm Siphon, giá úp bát inox
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 
Còn hàng
Vận chuyển trong 1-2 ngày làm việc
Konox
Chậu rửa bát Undermount Sink Cube 8744DU
Chậu rửa bát Undermount Sink Cube 8744DU
(0)
8.120.000 ₫
Mã sản phẩm: CUBE 8744DU
Kích thước (mm): 870*440*210
Kích thước hố (mm): 400*400;400*400
Cắt đá (mm): 830*400
Độ dày (mm): 1.0
Chất liệu: SS304
Full set kèm Siphon, giá úp bát inox
Còn hàng
Vận chuyển trong 1-2 ngày làm việc
Konox
Chậu rửa bát Turkey Sink Miro 1160
Chậu rửa bát Turkey Sink Miro 1160
(0)
15.620.000 ₫
Mã sản phẩm: Miro 1160
Kích thước (mm): 1160*510*240
Kích thước hố (mm): 340*400; 340*400
Cắt đá (mm): 1140*490
Độ dày (mm): 1.2
Chất liệu: 304 AISI
Full set kèm Siphon, giá úp bát inox
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ
Còn hàng
Vận chuyển trong 1-2 ngày làm việc
Konox
Chậu rửa bát Workstation Sink – Undermount Sink KN8745DUB
Chậu rửa bát Workstation Sink – Undermount Sink KN8745DUB
(0)
9.680.000 ₫
Mã sản phẩm: KN8745DUB
Kích thước (mm): 870*455*220
Kích thước hố (mm): 397*405; 397*405
Cắt đá (mm): Cắt đá (mm): 820*405 (Cắt đá lắp âm) - 840*420 (Cắt đá lắp dương)
Độ dày (mm): 1.2
Chất liệu: SS304
Full set kèm Siphon, thớt gỗ, roll mat
Còn hàng
Vận chuyển trong 1-2 ngày làm việc
Konox
Chậu rửa bát Overmount Sink KN8248DOB
Chậu rửa bát Overmount Sink KN8248DOB
(0)
7.860.000 ₫
Mã sản phẩm: KN8248DOB
Kích thước (mm): 820*480*228
Kích thước hố (mm): 372*380; 372*380
Cắt đá (mm): 790*450
Độ dày (mm): 1.0+4.0
Chất liệu: SS304
Full set kèm Siphon, giá úp bát inox
Còn hàng
Vận chuyển trong 1-2 ngày làm việc
Konox
Chậu rửa bát Workstation Sink – Apron Sink KN8051AS Retta
Chậu rửa bát Workstation Sink – Apron Sink KN8051AS Retta
(0)
11.950.000 ₫
Mã sản phẩm: KN8051AS Retta
Kích thước (mm): 800*510*220
Kích thước hố (mm): 750*405
Cắt đá (mm): 750*485
Độ dày (mm): 1.2
Chất liệu: SS304
Full set kèm Siphon, thớt gỗ, roll mat, colander, bottom grid
Còn hàng
Vận chuyển trong 1-2 ngày làm việc